Produkty

Služby

Hlavnou činnosťou v oblasti poskytovania služieb je vykonávanie záručných a pozáručných servisov na zariadeniach, ktoré dodala a montovala spoločnosť OLDMAN. Samozrejmosťou sú aj generálne opravy zariadení, rekonštrukcie, modernizácie. Predchádzanie poruchám a následne opravám sa dá dosiahnuť vykonávaním preventívnych kontrol zariadení, skúšaním, testovaním, tzv. profilaktikou. Ponúkame tri druhy zmluvných servisov, ktoré zabezpečia spoľahlivú funkciu zariadení

viac