Služby

Hlavnou činnosťou v oblasti poskytovania služieb je vykonávanie záručných a pozáručných servisov na zariadeniach, ktoré dodala a montovala spoločnosť OLDMAN. Samozrejmosťou sú aj generálne opravy zariadení, rekonštrukcie, modernizácie. Predchádzanie poruchám a následne opravám sa dá dosiahnuť vykonávaním preventívnych kontrol zariadení, skúšaním, testovaním, tzv. profilaktikou. Ponúkame tri druhy zmluvných servisov, ktoré zabezpečia spoľahlivú funkciu zariadení: A – rýchly servis (zahŕňa aj profylaktiku a 24-hodinový servis), B – pravidelná údržba systému (profylaktika), C – servis na základe výzvy. V spolupráci s dodávateľmi zariadení sa snažíme ponúkať najmodernejšiu techniku v danej oblasti, ktorá je k dispozícii na trhu. V rámci poskytovania doplnkových služieb vykonávame aj školenia pracovníkov u prevádzkovateľa, obsluhujúceho jednotlivé zariadenia. Pracovníci našej spoločnosti sú zaškolení u dodávateľov, vybavení príslušnou technikou a pravidelne oboznamovaní s ponúkanými novinkami.